If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Эгер сиз веб-фильтрди колдонуп жатсаңыз, анда * .kastatic.org жана * .kasandbox.org домендери бөгөттөн чыгарылгандыгын текшериңиз.

Башкы мазмун

Кайталоо: Салыштыруу белгилери

Чоң, кичине жана барабар белгилерин кайталоо жана салыштырууга карата көнүгүүлөр.

Сандарды салыштыруу

Сандарды салыштыруу үчүн салыштыруу белгилери колдонулат. Белгилер биринчи сандын экинчи сандан start text, start color #11accd, ч, о, ң, end color #11accd, end text, start text, start color #1fab54, к, и, ч, и, н, е, end color #1fab54, end text же start text, start color #7854ab, б, а, р, а, б, а, р, end color #7854ab, end text экендигин көрсөтүү үчүн колдонулат.

Чоң

start text, start color #11accd, Ч, о, ң, end color #11accd, end text мааниси үчүн бул start color #11accd, is greater than, end color #11accd белги колдонулат.
19 start text, start color #11accd, ч, о, ң, end color #11accd, end text 4төн. Демек, салыштыруу үчүн чоң белгиси start color #11accd, is greater than, end color #11accd колдонулат жана 19, start color #11accd, is greater than, end color #11accd, 4 деп жазылат.

Кичине

start text, start color #1fab54, К, и, ч, и, н, е, end color #1fab54, end text мааниси үчүн бул start color #1fab54, is less than, end color #1fab54 белги колдонулат.
23 start text, start color #1fab54, к, и, ч, и, н, е, end color #1fab54, end text 80ден. Демек, салыштыруу үчүн кичине белгиси start color #1fab54, is less than, end color #1fab54 колдонулат жана 23, start color #1fab54, is less than, end color #1fab54, 80 деп жазылат.
Белгилерди эстеп калуунун бир жолу - белгинин чоңураак, ачык жагы ар дайым чоң санга туш болушу керек.

Барабар

Бул start color #7854ab, equals, end color #7854ab белги start text, start color #7854ab, б, а, р, а, б, а, р, space, б, е, л, г, и, с, и, end color #7854ab, end text.
35 start text, start color #7854ab, б, а, р, а, б, а, р, end color #7854ab, end text 35ке. Демек, start color #7854ab, equals, end color #7854ab белгини колдонуп, мындай 35, start color #7854ab, equals, end color #7854ab, 35 жазсак болот.
Салыштыруу белгилери жөнүндө көбүрөөк билгиң келеби? Анда, шилтеме аркылуу кир. видео

Практика

Көнүгүү 1
Боштукту толтур.
48 __ 43
Туура жоопту танда:
Туура жоопту танда:

Ушул сыяктуу көбүрөөк көнүгүү чыгаргың келсе? Анда, шилтеме аркылуу кир. көнүгүүлөр.