Бул билдирүү биздин веб-сайтка тышкы ресурстарды жүктөөдө кыйынчылыктар болуп жаткандыгын түшундүрөт.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Башкы мазмун

Кайталоо: Салыштыруу белгилери

Чоң, кичине жана барабар белгилерин кайталоо жана салыштырууга карата көнүгүүлөр.

Сандарды салыштыруу

Сандарды салыштыруу үчүн салыштыруу белгилери колдонулат. Белгилер биринчи сандын экинчи сандан чоң, кичине же барабар экендигин көрсөтүү үчүн колдонулат.

Чоң

Чоң мааниси үчүн бул > белги колдонулат.
19 чоң 4төн. Демек, салыштыруу үчүн чоң белгиси > колдонулат жана 19>4 деп жазылат.

Кичине

Кичине мааниси үчүн бул < белги колдонулат.
23 кичине 80ден. Демек, салыштыруу үчүн кичине белгиси < колдонулат жана 23<80 деп жазылат.
Белгилерди эстеп калуунун бир жолу - белгинин чоңураак, ачык жагы ар дайым чоң санга туш болушу керек.

Барабар

Бул = белги барабар белгиси.
35 барабар 35ке. Демек, = белгини колдонуп, мындай 35=35 жазсак болот.
Салыштыруу белгилери жөнүндө көбүрөөк билгиң келеби? Анда, шилтеме аркылуу кир. видео

Практика

Көнүгүү 1
Боштукту толтур.
48 __ 43
Туура жоопту танда:

Ушул сыяктуу көбүрөөк көнүгүү чыгаргың келсе? Анда, шилтеме аркылуу кир. көнүгүүлөр.