If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Эгер сиз веб-фильтрди колдонуп жатсаңыз, анда * .kastatic.org жана * .kasandbox.org домендери бөгөттөн чыгарылгандыгын текшериңиз.

Башкы мазмун

Америка тыйындары кайталоо

Америка тыйындары катышкан мисалдарды көбүрөөк чыгаруу үчүн Америка тыйындарынын маанилерин кайтала.

Америка тыйындары

Эң көп колдонулган Америка тыйындары: start color #11accd, start text, ч, е, й, р, е, к, end text, end color #11accd, start color #1fab54, start text, д, а, й, м, end text, end color #1fab54, start color #7854ab, start text, н, и, к, е, л, ь, end text, end color #7854ab жана start color #ca337c, start text, п, е, н, н, и, end text, end color #ca337c.

Чейрек

start color #11accd, start text, Ч, е, й, р, е, к, end text, end color #11accd бул start color #11accd, 25, end color #11accd центке барабар. Төмөндө чейректин алдыңкы жана арткы бетинин сүрөтү берилген.

Дайм

start color #1fab54, start text, Д, а, й, м, end text, end color #1fab54 бул start color #1fab54, 10, end color #1fab54 центке барабар. Төмөндө даймдын алдыңкы жана арткы бетинин сүрөтү берилген.

Никель

start color #7854ab, start text, Н, и, к, е, л, ь, end text, end color #7854ab бул start color #7854ab, 5, end color #7854ab центке барабар. Төмөндө никельдин алдыңкы жана арткы бетинин сүрөтү берилген.

Пенни

start color #ca337c, start text, П, е, н, н, и, end text, end color #ca337c бул start color #ca337c, 1, end color #ca337c центке барабар. Төмөндө пеннинин алдыңкы жана арткы бетинин сүрөтү келтирилген.
Америка тыйындары жөнүндө көбүрөөк билгиң келеби? Бул видеону көрүп чык.

Тыйындарды саноо

Мисалы:
Төмөнкү тыйындардын суммасы канчага барабар?
Бир чейрек бул start color #11accd, 25, end color #11accd цент.
start color #11accd, 25, end color #11accd цент
Бир дайм start color #1fab54, 10, end color #1fab54 цент, бул жерде 2 дайм бар. start color #11accd, 25, end color #11accd центке start color #1fab54, 10, end color #1fab54дон кошуп эки жолу эсепте:
start color #11accd, 25, end color #11accd, comma, start color #1fab54, 35, end color #1fab54, comma, start color #1fab54, 45, end color #1fab54 цент
Бир никель start color #7854ab, 5, end color #7854ab цент, бул жерде 2 никель бар. start color #1fab54, 45, end color #1fab54 центке start color #7854ab, 5, end color #7854abтен кошуп эки жолу эсепте:
start color #1fab54, 45, end color #1fab54, comma, start color #7854ab, 50, end color #7854ab, comma, start color #7854ab, 55, end color #7854ab цент
Бир пенни start color #ca337c, 1, end color #ca337c центке барабар, бул жерде 4 пенни бар. start color #7854ab, 55, end color #7854ab центке start color #ca337c, 1, end color #ca337cден кошуп төрт жолу эсепте:
start color #7854ab, 55, end color #7854ab, comma, start color #ca337c, 56, end color #ca337c, comma, start color #ca337c, 57, end color #ca337c, comma, start color #ca337c, 58, end color #ca337c, comma, start color #ca337c, 59, end color #ca337c
Тыйындардын жалпы суммасы 59 центке барабар.

Практика

Көнүгүү 1
  • Current
Төмөнкү тыйындардын суммасы канчага барабар?
  • Сиздин жообунуз
  • бүтүн сан, 6 сыяктуу
  • 0, point, 75 сыяктуу, так ондук бөлчөк
  • 3, slash, 5 сыяктуу, жөнөкөйлөткөн туура бөлчөк
  • 7, slash, 4 сыяктуу, жөнөкөйлөткөн туура эмес бөлчөк
  • 1, space, 3, slash, 4 сыяктуу, аралаш сандар
цент

Ушул сыяктуу көнүгүүлөрдү көбүрөөк чыгаргың келеби? Бул көнүгүүнү чыгар.