If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Эгер сиз веб-фильтрди колдонуп жатсаңыз, анда * .kastatic.org жана * .kasandbox.org домендери бөгөттөн чыгарылгандыгын текшериңиз.

Башкы мазмун

Америка тыйындары кайталоо

Америка тыйындары катышкан мисалдарды көбүрөөк чыгаруу үчүн Америка тыйындарынын маанилерин кайтала.

Америка тыйындары

Эң көп колдонулган Америка тыйындары: чейрек, дайм, никель жана пенни.

Чейрек

Чейрек бул 25 центке барабар. Төмөндө чейректин алдыңкы жана арткы бетинин сүрөтү берилген.

Дайм

Дайм бул 10 центке барабар. Төмөндө даймдын алдыңкы жана арткы бетинин сүрөтү берилген.

Никель

Никель бул 5 центке барабар. Төмөндө никельдин алдыңкы жана арткы бетинин сүрөтү берилген.

Пенни

Пенни бул 1 центке барабар. Төмөндө пеннинин алдыңкы жана арткы бетинин сүрөтү келтирилген.
Америка тыйындары жөнүндө көбүрөөк билгиң келеби? Бул видеону көрүп чык.

Тыйындарды саноо

Мисалы:
Төмөнкү тыйындардын суммасы канчага барабар?
Бир чейрек бул 25 цент.
25 цент
Бир дайм 10 цент, бул жерде 2 дайм бар. 25 центке 10дон кошуп эки жолу эсепте:
25,35,45 цент
Бир никель 5 цент, бул жерде 2 никель бар. 45 центке 5тен кошуп эки жолу эсепте:
45,50,55 цент
Бир пенни 1 центке барабар, бул жерде 4 пенни бар. 55 центке 1ден кошуп төрт жолу эсепте:
55,56,57,58,59
Тыйындардын жалпы суммасы 59 центке барабар.

Практика

Көнүгүү 1
Төмөнкү тыйындардын суммасы канчага барабар?
  • Сиздин жообунуз
  • бүтүн сан, 6 сыяктуу
  • 0.75 сыяктуу, так ондук бөлчөк
  • 3/5 сыяктуу, жөнөкөйлөткөн туура бөлчөк
  • 7/4 сыяктуу, жөнөкөйлөткөн туура эмес бөлчөк
  • 1 3/4 сыяктуу, аралаш сандар
цент

Ушул сыяктуу көнүгүүлөрдү көбүрөөк чыгаргың келеби? Бул көнүгүүнү чыгар.