Бул билдирүү биздин веб-сайтка тышкы ресурстарды жүктөөдө кыйынчылыктар болуп жаткандыгын түшундүрөт.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Башкы мазмун

Узундуктарды чене 1

Көйгөй

Кызгылт аянтчанын бийиктиги канчага барабар?
Кызгылт аянтчанын бийиктигин көк төрт бурчтуктардын жардамы менен ченеп алсаң болот.
Кайсыл сүрөттө кызгылт аянтчанын бийиктиги туура ченелген?
Туура жоопту танда:
Кызгылт аянтчанын бийиктиги
  • Сиздин жообунуз
  • бүтүн сан, 6 сыяктуу
  • 0.75 сыяктуу, так ондук бөлчөк
  • 3/5 сыяктуу, жөнөкөйлөткөн туура бөлчөк
  • 7/4 сыяктуу, жөнөкөйлөткөн туура эмес бөлчөк
  • 1 3/4 сыяктуу, аралаш сандар
көк төрт бурчтуктун бийиктигине барабар.