If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Эгер сиз веб-фильтрди колдонуп жатсаңыз, анда * .kastatic.org жана * .kasandbox.org домендери бөгөттөн чыгарылгандыгын текшериңиз.

Башкы мазмун

Кайталоо: Сызык диаграмма

Берилген маалымат боюнча сызык диаграмма түзүүгө карата көнүгүүлөр.

Сызыктуу диаграмма деген эмне?

Сызыктуу диаграмма бул - сандык маалыматты сан огунда көрсөтүү.
Сызыктуу диаграмма чекиттүү диаграмма деп да аталат.
Төмөндө 17 ташбаканын бир сааттын ичинде басып өткөн аралыгын көрсөткөн сызыктуу диаграмма берилген ( 17 ташбака экендигин сызыктуу диаграммадагы 17 чекиттен билсе болот).
21дин үстүндөгү 3 чекит бир сааттын ичинде 21 метр баскан 3 ташбака бар экендигин түшүндүрөт.
Сызыктуу диаграмма жөнүндө көбүрөөк маалымат алуу үчүн бул видеону көр.

Сызыктуу диаграмма түзүү

Сызыктуу диаграмма түзүү үчүн сан огунда жайгашкан ар бир сандын үстүнө чекит (же X) жайгаштырабыз. Эгерде сан эки жолу кезиксе анда ошол сандын үстүнө эки чекит койобуз.
Мисалы 4, comma, 5, comma, 5, comma, 6 сандарынын диаграммасы төмөнкүчө болот:
Сызыктуу диаграмма түзүү жөнүндө көбүрөөк маалымат алуу үчүн бул видеону көр.

Көнүгүүлөр 1: Сызыктуу диаграмманы түшүнүү

Көнүгүү 1A
  • Current
Келгиндердин колдорунун узундуктары төмөндө көрсөтүлгөн.
Канча келгинлдин колу 96 сантиметрден узун?
  • Сиздин жообунуз
  • бүтүн сан, 6 сыяктуу
  • 0, point, 75 сыяктуу, так ондук бөлчөк
  • 3, slash, 5 сыяктуу, жөнөкөйлөткөн туура бөлчөк
  • 7, slash, 4 сыяктуу, жөнөкөйлөткөн туура эмес бөлчөк
  • 1, space, 3, slash, 4 сыяктуу, аралаш сандар
келгиндин колу

Ушул сыяктуу көбүрөөк көнүгүү чыгаруу үчүн бул көнүгүүлөрдү карап көр.

Көнүгүүлөр 2: Сызыктуу диаграмма түзүү

Көнүгүү 2A
  • Current
5 дос өз колдору менен шуру жасашкан.
Шурулардын узундуктары 52, 51, 52, 54 жана 52 сантиметр.

Шурулардын узундуктарын көрсөткөн сызыктуу диаграмма түз.

Ушул сыяктуу көбүрөөк көнүгүү чыгаруу үчүн : Сызыктуу диаграмма түзүүгө карата көнүгүүлөр
Graph data on line plots.