If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Эгер сиз веб-фильтрди колдонуп жатсаңыз, анда * .kastatic.org жана * .kasandbox.org домендери бөгөттөн чыгарылгандыгын текшериңиз.

Башкы мазмун

Узундуктарды салыштыруу

Узундуктарды өлчө жана айырмасын тап.

Узундуктарды өлчөө менен салыштыруу

Ар бир узундукту өлчөп, алардын өлчөмдөрүн жана узундуктарын салыштыра алабыз.

Алгач өлчөйбүз.

Үч бурчтуктун ар бир жагын өлчөө үчүн сызгыч колдон.
A жагынын узундугу канчага барабар?
 • Сиздин жообунуз
 • бүтүн сан, 6 сыяктуу
бирдик

Б жагынын узундугу канчага барабар?
 • Сиздин жообунуз
 • бүтүн сан, 6 сыяктуу
бирдик

В жагынын узундугу канчага барабар?
 • Сиздин жообунуз
 • бүтүн сан, 6 сыяктуу
бирдик

Эми салыштырабыз.

А жагы В жагына караганда
 • Сиздин жообунуз
 • бүтүн сан, 6 сыяктуу
 • 3/5 сыяктуу, жөнөкөйлөткөн туура бөлчөк
 • 7/4 сыяктуу, жөнөкөйлөткөн туура эмес бөлчөк
 • 1 3/4 сыяктуу, аралаш сандар
 • 0.75 сыяктуу, так ондук бөлчөк
 • a multiple of pi, like 12 pi or 2/3 pi
бирдик кыскараак.

Б жагы А жагына караганда
 • Сиздин жообунуз
 • бүтүн сан, 6 сыяктуу
 • 3/5 сыяктуу, жөнөкөйлөткөн туура бөлчөк
 • 7/4 сыяктуу, жөнөкөйлөткөн туура эмес бөлчөк
 • 1 3/4 сыяктуу, аралаш сандар
 • 0.75 сыяктуу, так ондук бөлчөк
 • a multiple of pi, like 12 pi or 2/3 pi
бирдик узунураак.

Б жана В жактарынын узундугу канчага барабар?
 • Сиздин жообунуз
 • бүтүн сан, 6 сыяктуу
 • 3/5 сыяктуу, жөнөкөйлөткөн туура бөлчөк
 • 7/4 сыяктуу, жөнөкөйлөткөн туура эмес бөлчөк
 • 1 3/4 сыяктуу, аралаш сандар
 • 0.75 сыяктуу, так ондук бөлчөк
 • a multiple of pi, like 12 pi or 2/3 pi
бирдик