If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Эгер сиз веб-фильтрди колдонуп жатсаңыз, анда * .kastatic.org жана * .kasandbox.org домендери бөгөттөн чыгарылгандыгын текшериңиз.

Башкы мазмун

Кайталоо: Көп бурчтук

Көп бурчтук түшүнүктөрүн кайтала.   Андан кийин, мисалдарды чыгарууга аракет кыл.

Көп бурчтук бул эмне?

Көп бурчтук бул - туйук сынык түз сызыктар менен чектелген эң аз 3 жактуу жалпак фигура.

Көнүгүүлөр №1

Көнүгүү 1A
Төмөнкү фигура көп бурчтукбу?
Туура жоопту танда:

Фигураларды аныктоо боюнча көбүрөөк билгиң келеби? Бул видеону көрүп чык.

Көп бурчтуктарды аныктоо

Көп бурчтуктардын аталыштары жактарынын санына жараша болот.
Жактарынын саныАталышы
3Үч бурчтук
4Төрт бурчтук
5Беш бурчтук
6Алты бурчтук
7Жети бурчтук
8Сегиз бурчтук

Көнүгүүлөр № 2

Көнүгүү 2A
Фигуралардын кайсынысы төрт бурчтук?
Туура болгон жоопторду танда:

Көбүрөөк көнүгүү чыгаргың келеби? Кошумча көнүгүү үчүн шилтемени бас.