Бул билдирүү биздин веб-сайтка тышкы ресурстарды жүктөөдө кыйынчылыктар болуп жаткандыгын түшундүрөт.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Башкы мазмун

Үч орундуу сандарды салыштыруу

Көйгөй

Эки сандын ортосундагы боштукка, маанисине жараша >,<, же = белгилеринин бирөөсүн жайгаштыргыла.
700 500+100+100
Туура жоопту танда: