Бул билдирүү биздин веб-сайтка тышкы ресурстарды жүктөөдө кыйынчылыктар болуп жаткандыгын түшундүрөт.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Башкы мазмун

Узундуктарды ар кандай өлчөө бирдиктери менен өлчөө

Бир эле предметтин узундугун табуу үчүн ар кандай өлчөө бирдиктерин колдон.

Узундуктарды ар кандай өлчөө бирдиктери менен өлчөө

Келгиле, тосмонун узундугун тыйын чычкандардын жардамы менен өлчөп көрөлү!
Тосмонун узундугу 10 тыйын чычканка барабар.
Келгиле, ошол эле тосмонун узундугун понилердин жардамы менен өлчөп көрөлү!
Тосмонун узундугу 5 пониге барабар.
Тосмонун узундугун өлчөө үчүн эмне себептен азыраак пони керектелди?
Туура жоопту танда:

Бышыктоо үчүн 1- көнүгүү

Бул тик бурчтук.
Келгиле, төмөндөгү көк сызыктын узундугун тик бурчтук жана сызгыч менен өлчөп көрөлү:
Сызык
 • Сиздин жообунуз
 • бүтүн сан, 6 сыяктуу
 • 0.75 сыяктуу, так ондук бөлчөк
 • 3/5 сыяктуу, жөнөкөйлөткөн туура бөлчөк
 • 7/4 сыяктуу, жөнөкөйлөткөн туура эмес бөлчөк
 • 1 3/4 сыяктуу, аралаш сандар
тик бурчтуктун узундугунда.

Сызыктын узундугу
 • Сиздин жообунуз
 • бүтүн сан, 6 сыяктуу
 • 0.75 сыяктуу, так ондук бөлчөк
 • 3/5 сыяктуу, жөнөкөйлөткөн туура бөлчөк
 • 7/4 сыяктуу, жөнөкөйлөткөн туура эмес бөлчөк
 • 1 3/4 сыяктуу, аралаш сандар
сантиметр.

Ар бир тик бурчуктун туурасы бир сантиметрден _____ .
Туура жоопту танда:

Демек, сызыктын узундугун өлчөө үчүн сантиметрге караганда _____ тик бурчтук керек.
Туура жоопту танда:

Бышыктоо үчүн 2 - көнүгүү

Жашыл сызыктын узундугун сантиметр сызгыч менен өлчө.
Сызыктын узундугу
 • Сиздин жообунуз
 • бүтүн сан, 6 сыяктуу
 • 3/5 сыяктуу, жөнөкөйлөткөн туура бөлчөк
 • 7/4 сыяктуу, жөнөкөйлөткөн туура эмес бөлчөк
 • 1 3/4 сыяктуу, аралаш сандар
 • 0.75 сыяктуу, так ондук бөлчөк
 • a multiple of pi, like 12 pi or 2/3 pi
сантиметр.

Эми жашыл сызыктын узундугун дюйм сызгыч менен өлчө.
Сызыктын узундугу
 • Сиздин жообунуз
 • бүтүн сан, 6 сыяктуу
 • 3/5 сыяктуу, жөнөкөйлөткөн туура бөлчөк
 • 7/4 сыяктуу, жөнөкөйлөткөн туура эмес бөлчөк
 • 1 3/4 сыяктуу, аралаш сандар
 • 0.75 сыяктуу, так ондук бөлчөк
 • a multiple of pi, like 12 pi or 2/3 pi
дюйм.

Демек, сызыктын узундугун өлчөө үчүн дюймга караганда сантиметр _____ керек.
Туура жоопту танда:

Демек, сантиметр дюймга караганда _____ .
Туура жоопту танда:

Татаал суроо

Расул тактанын бийиктигин калеми менен өлчөдү. Ал тактанын узундугун 8 калемге барабар экендигин байкады. Лира ошол эле тактанын бийиктигин өзүнүн калем сабы менен өлчөдү. Такта 9 калем сапка барабар болду.
Кайсынысы узунураак?
Туура жоопту танда: