If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Эгер сиз веб-фильтрди колдонуп жатсаңыз, анда * .kastatic.org жана * .kasandbox.org домендери бөгөттөн чыгарылгандыгын текшериңиз.

Башкы мазмун

Узундуктарды салыштыруу

Узундуктарды өлчө жана айырмасын тап.

Узундуктарды өлчөө менен салыштыруу

Ар бир узундукту өлчөп, алардын өлчөмдөрүн жана узундуктарын салыштыра алабыз.

Алгач өлчөйбүз.

Үч бурчтуктун ар бир жагын өлчөө үчүн сызгыч колдон.
start color #11accd, start text, A, space, ж, а, г, ы, н, ы, н, end text, end color #11accd узундугу канчага барабар?
 • Сиздин жообунуз
 • бүтүн сан, 6 сыяктуу
бирдик

start color #1fab54, start text, Б, space, ж, а, г, ы, н, ы, н, end text, end color #1fab54 узундугу канчага барабар?
 • Сиздин жообунуз
 • бүтүн сан, 6 сыяктуу
бирдик

start color #aa87ff, start text, В, space, ж, а, г, ы, н, ы, н, end text, end color #aa87ff узундугу канчага барабар?
 • Сиздин жообунуз
 • бүтүн сан, 6 сыяктуу
бирдик

Эми салыштырабыз.

start color #11accd, start text, А, space, ж, а, г, ы, end text, end color #11accd start color #aa87ff, start text, В, space, ж, а, г, ы, н, а, end text, end color #aa87ff караганда
 • Сиздин жообунуз
 • бүтүн сан, 6 сыяктуу
 • 3, slash, 5 сыяктуу, жөнөкөйлөткөн туура бөлчөк
 • 7, slash, 4 сыяктуу, жөнөкөйлөткөн туура эмес бөлчөк
 • 1, space, 3, slash, 4 сыяктуу, аралаш сандар
 • 0, point, 75 сыяктуу, так ондук бөлчөк
 • a multiple of pi, like 12, space, start text, p, i, end text or 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
бирдик кыскараак.

start color #1fab54, start text, Б, space, ж, а, г, ы, end text, end color #1fab54 start color #11accd, start text, А, space, ж, а, г, ы, н, а, end text, end color #11accd караганда
 • Сиздин жообунуз
 • бүтүн сан, 6 сыяктуу
 • 3, slash, 5 сыяктуу, жөнөкөйлөткөн туура бөлчөк
 • 7, slash, 4 сыяктуу, жөнөкөйлөткөн туура эмес бөлчөк
 • 1, space, 3, slash, 4 сыяктуу, аралаш сандар
 • 0, point, 75 сыяктуу, так ондук бөлчөк
 • a multiple of pi, like 12, space, start text, p, i, end text or 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
бирдик узунураак.

start color #1fab54, start text, Б, end text, end color #1fab54 жана start color #aa87ff, start text, В, end text, end color #aa87ff жактарынын узундугу канчага барабар?
 • Сиздин жообунуз
 • бүтүн сан, 6 сыяктуу
 • 3, slash, 5 сыяктуу, жөнөкөйлөткөн туура бөлчөк
 • 7, slash, 4 сыяктуу, жөнөкөйлөткөн туура эмес бөлчөк
 • 1, space, 3, slash, 4 сыяктуу, аралаш сандар
 • 0, point, 75 сыяктуу, так ондук бөлчөк
 • a multiple of pi, like 12, space, start text, p, i, end text or 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
бирдик