If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Эгер сиз веб-фильтрди колдонуп жатсаңыз, анда * .kastatic.org жана * .kasandbox.org домендери бөгөттөн чыгарылгандыгын текшериңиз.

Башкы мазмун

Сан огунда берилген маселелерди кош жана кемит

Көйгөй

Бүгүн эртең менен, бака 10 лилия гүлгө секирди.
Түштө,4 лилия гүлгө жана дагы кечинде 3 лилия гүлгө секирди.
Кайсы сан огунда баканын канча лилия гүлгө секиргени туура көрсөтүлгөн?
Туура жоопту танда:
Бака жалпы канча лилия гүлгө секирди?
\quad
  • Сиздин жообунуз
  • бүтүн сан, 6 сыяктуу
  • 0, point, 75 сыяктуу, так ондук бөлчөк
  • 3, slash, 5 сыяктуу, жөнөкөйлөткөн туура бөлчөк
  • 7, slash, 4 сыяктуу, жөнөкөйлөткөн туура эмес бөлчөк
  • 1, space, 3, slash, 4 сыяктуу, аралаш сандар
лилия гүлгө секирди
Кыйынбы?
Кыйынбы?