Бул билдирүү биздин веб-сайтка тышкы ресурстарды жүктөөдө кыйынчылыктар болуп жаткандыгын түшундүрөт.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Башкы мазмун

Unit 4: Геометрия

Бул бөлүм жөнүндө

Алгач, тегерек, үч бурчтук, квадрат, тик бурчтук, ромб, трапеция жана алты буртуктарды аныктап үйрөнөбүз. Андан соң, фигураларды бирдей бөлүктөргө ажыратууну үйрөнөбүз.