Бул билдирүү биздин веб-сайтка тышкы ресурстарды жүктөөдө кыйынчылыктар болуп жаткандыгын түшундүрөт.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Башкы мазмун

Математика

Бала бакча

Башталгыч математика бул — эсептөө, кошуу жана кемитүү өңдүү сабактар. (Common Core стандартына ылайыкташтырылган)

1-класс

Биринчи класс математика - кошуу, кемитүү, узундук, графиктер, убакыт жана фигуралар. (сабактар Common Core стандартынын талабына ылайык түзүлгөн)

2-класс

2-класс математика предметинин мазмунунда төмөнкүлөр камтылган:— разряддарга ажыратып кошуу жана кемитүү, разряддар, өлчөмдөр, фигуралар жана башкалар. (Common Core стандартына ылайыкташтырылган)